Shell levert tuinders broeikasgas

De Shell-raffinaderij in de Botlek gaat vanaf 2001 zijn overtollige kooldioxode (CO2) leveren aan zo'n 1.500 glastuinbouwers in Zuid-Holland. Gisteren is daartoe de nieuwe transportmaatschappij Okep opgericht: Optimalisatie van Kringloop en Exergetische Processen. In Okep participeren de energie-distributiebedrijven Delfland, Westland en Eneco.

Shell stelt jaarlijks tegen kostprijs 300.000 ton CO2, het belangrijkste broeikasgas en tevens een groeiversneller voor planten, ter beschikking aan de tuinders.

Daarmee kan 2.500 hectare glastuinbouw van CO2 worden voorzien. Op die manier helpt de raffinaderij mee aan het verlagen van de CO2-uitstoot. De CO2 is een restproduct afkomstig uit de raffinaderij van Shell in Pernis. In tegenstelling tot andere zogenoemde rookgassen bevat het Shell-restgas bijna 100 procent CO2 en is daarmee uitermate goed geschikt voor de glastuinbouw.

De glastuinders krijgen de kooldioxide voortaan als los product aangeleverd. Nu moeten tuinders nog hun gaskachels aanzetten en de schoorsteen in de kas laten uitkomen om aan CO2 te komen. Dat gebeurt ook in de zomer als ze geen warmte nodig hebben. Met de levering van pure CO2 hoeft dat niet meer, hetgeen een forse energiebesparing oplevert. Ook krijgen zij een fiscale stimulans voor de milieuwinst die dat oplevert.

Volgens Tiemeijer van Okep is het de bedoeling dat meer glastuinbouw op deze manier van CO2 wordt voorzien.

Het ministerie van Economische Zaken heeft een subiside van 39 miljoen gulden ter beschikking gesteld. De totale kosten voor het project bedragen 140 miljoen gulden.