Samaranch licht keuze Atlanta'96 toe voor Congres

De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), Juan Antonio Samaranch, zal op uitnodiging van het Amerikaanse Congres tekst en uitleg geven over de toewijzing van de Olympische Spelen 1996 aan Atlanta. Samaranch heeft echter te kennen gegeven eerst de ledenvergadering op 11 en 12 december te willen afwachten. Dan worden de definitieve hervormingen van het handvest van het IOC afgerond. Bij leden van het Congres is het vermoeden gerezen dat IOC-bestuursleden de oren hebben laten hangen naar het organisatiecomité met de meest aantrekkelijke cadeaus. (AFP)