Oost-Timor

De ellende in Oost-Timor is vorig jaar o.a. al voorspeld door bisschop Belo toen bekend werd dat gestreefd zou worden naar verkiezingen voor onafhankelijkheid in Oost-Timor. Waarom heeft niemand daar naar geluisterd? Iedereen kon toch weten dat delen van het Indonesische leger en Soeharto-aanhangers hier misbruik van zouden maken om de macht weer terug te krijgen.

Had Abdulrachman Wahid (pro-westerse leider van de grootste moslim-organisatie in Indonesië) niet vele malen gesuggereerd dat achter alle onrust en geweldsuitspattingen in Indonesië (inclusief die in Atjeh en de Molukken) legergroepen en Soeharto aanhangers zitten. Nu zijn die groepen weer machtiger dan ooit, zit generaal Wiranto in een scenario om president te worden, terwijl het goed op gang gekomen democratiseringsproces in Indonesië weer helemaal stil ligt.

Hoe kunnen in deze situatie van nationalistische emoties de mensenrechtenorganisaties op Java nog openlijk solidair zijn met hun broeders op Oost-Timor (dat waren ze vorig jaar wel). Zelden heeft het Westen zo stupide gehandeld door dit Oost-Timor-referendum nu in 1999 door te drukken. Het Westen is de onbedoelde medeplichtige van deze duistere geweldsexplosie in Indonesie.