Middelburg krijgt fiat voor declareren

B en w van Middelburg zijn ingenomen met de conclusies van onderzoek naar het declaratiegedrag van het college.

Uit de conclusie van het college van b en w van Middelburg: ,,Van het mogelijk (systematisch) bewust benadelen van de gemeente is niets gebleken.'' Het college baseert zich op een extern onderzoek van Deloitte & Touche, de huisaccountant.

Het onderzoek naar het declaratiegedrag van b en w in Middelburg over de afgelopen vijf jaar kwam er in juli op aandringen van de gemeenteraad. Aanleiding hiervoor waren publicaties, onder meer in deze krant, waaruit bleek dat burgemeester mr. B. Spar van der Hoek niet altijd volgens de regels had gedeclareerd. Zo had de burgemeester ten onrechte parkeerkosten in rekening gebracht bij de gemeente en declareerde hij uitgaven die hij al vergoed kreeg via zijn maandelijkse belastingvrije ambtsvergoeding.

Het rapport van de accountant bevestigt het op onderdelen onjuiste declaratiegedrag van Spar van der Hoek. Zo declareerde hij 25 gulden voor ,,de lief- en leedpot'' van de Zeeuwse burgemeesterskring, hoewel hij die uit zijn ambtstoelage had moeten betalen. Ook betaalde de gemeente ,,abusievelijk'' 161,23 gulden voor privé-bestedingen van Spar tijdens een dienstreis naar Japan, declareerde hij voor zijn echtgenote ten onrechte 251 gulden reiskosten en ontving de burgemeester eveneens ten onrechte 2.601 gulden voor het in- en uitpakken van zijn inboedel tijdens zijn verhuizing.

Voorts werd een aantal taxiritten ,,zonder gemeentelijk belang'' door Spar van der Hoek bij Middelburg in rekening gebracht. De accountant noemt als voorbeeld een reis naar een bestuursvergadering van een ziekenhuis in de buurt van Coevorden (48 gulden) en een rit naar de vergadering naar het bestuur van het Astmafonds (500 gulden). Ook had de burgemeester tien procent van de lunch- en dinerkosten aan de gemeente moeten terugbetalen (112 gulden).

Het accountantsbureau stuitte bij haar onderzoek ook op de ten onrechte ingediende parkeerkosten, waar meerdere collegeleden zich schuldig aan blijken te hebben gemaakt. Declaraties van collegeleden waren bovendien niet altijd voorzien van bewijsstukken of omschrijvingen waaruit het bestedingsdoel bleek.

Desondanks vindt de accountant dat er in Middelburg ,,op enkele uitzonderingen na in overeenstemming met de geldende- wet en regelgeving is gedeclareerd''.

Wel is het nodig om de regels omtrent het declareren van het college duidelijker vast te leggen. Zo zal er binnenkort volgens wethouder Van Dijk-Sturm ,,een formele verordening'' worden opgesteld. ,,Nu is het mogelijk dat er interpretatieverschillen ontstaan. Dan gebeurt het weleens dat het hier en daar even niet helemaal correct gebeurt. Als we de zaken helder op papier zetten, dan kunnen we niet meer iets boeken onder vergissingen'', aldus Van Dijk-Sturm.

Het college sluit zich aan bij de algehele conclusie van het accountantsbureau dat er geen sprake is van mogelijk systematisch bewust benadelen van de gemeente. Wethouder Van Dijk-Sturm: ,,Er is op geen enkele manier sprake van het met voorbedachte rade declareren van dingen die niet mogen. Ik heb ook nooit geloofd dat de man de zaak zou tillen. De burgemeester is geen laaienlichter.''

    • Joep Dohmen En
    • Koen Greven