Main Port

In het artikel Schiphol en de ambitie (in de krant van zaterdag 2 oktober, pagina 7) zijn in de voorlaatste zin een paar woorden weggevallen. De zin moet luiden: Maar als Schiphol de ambitie heeft om Main Port voor Europa te zijn en te blijven, moet wat dit betreft de tijd toch iets worden teruggedraaid om de service te verbeteren.