Loezjkov: `Ik stel me niet kandidaat'

Joeri Loezjkov, burgemeester van Moskou, heeft laten weten volgend jaar bij de verkiezingen geen gooi te zullen doen naar het Russische presidentschap.

De in Moskou zeer populaire Loezjkov zei gisteren in een vraaggesprek met de Komsomolskaja Pravda: ,,Ik word geen president en stel me niet kandidaat.''

De uitlating was de meest categorische tot nu toe van de kant van Loezjkov. Tot dusverre heeft hij gezegd zich kandidaat te stellen als hij ervan overtuigd is dat geen van de bestaande kandidaten in staat is Rusland op het rechte spoor te brengen. Volgens waarnemers is het echter heel goed mogelijk dat Loezjkov in een later stadium – bijvoorbeeld na de Doema-verkiezingen van december – weer van gedachten verandert en alsnog probeert volgend jaar president Boris Jeltsin op te volgen.

Tegen de Komsomolskaja Pravda zei Loezjkov gisteren zich vooralsnog te willen concentreren op zijn herverkiezing als burgemeester van Moskou in december. Waarnemers geloven dat Loezjkov de uitslag van de parlementsverkiezingen in dezelfde maand afwacht voordat hij zijn agenda voor volgend jaar bepaalt. Voor die verkiezingen heeft hij samen met oud-premier Jevgeni Primakov en een aantal prominente regionale gouverneurs een eigen blok gevormd, Vaderland/Al-Rusland Beweging. Als dat blok het er bij de verkiezingen voor de nieuwe Doema in december goed van af brengt, zou het ofwel Loezjkov ofwel Primakov voor de presidentsverkiezingen naar voren kunnen schuiven. Primakov is in de peilingen de grootste kanshebber voor de opvolging van Jeltsin. Bij de laatste peiling zei bijna dertig procent van de ondervraagden vertrouwen te hebben in Primakov; Loezjkov kwam met de communistenleider Zjoeganov met zeventien procent op de tweede plaats.

Loezjkov is een voormalig bondgenoot van Jeltsin, maar in dat bondgenootschap is in de loop van de afgelopen jaren de klad gekomen en tegenwoordig beschuldigt Loezjkov het Kremlin regelmatig van pogingen hem in diskrediet te brengen. In het gesprek met de Komsomolskaja Pravda zei hij dat de entourage van Jeltsin een lastercampagne tegen hem voert en dat de huidige politieke strijd in Moskou ,,de grenzen van het fatsoen heeft overschreden''. Het Kremlin ,,haat me'', aldus Loezjkov: ,,Ik ben voor die mensen haatfiguur nummer één.''

Het Kremlin zou hem en zijn medestanders aanvallen om hem ervan te weerhouden zich kandidaat te stellen voor het presidentschap en de kansen van een nieuw blok, Eenheid, te bevorderen. Eenheid, een blok dat wordt geleid door Sergej Sjoigoe, minister van Noodsituaties, probeert aansluiting te vinden bij de partij Ons Huis is Rusland, die wordt geleid door oud-premier Tsjernomyrdin. Gisteren evenwel besloot Ons Huis is Rusland geen coalitie met Sjoigoe's blok aan te gaan. (AP)