Jean Monnet

Ik lees iedere dag met bewondering de kernachtige beschouwingen van Geert Mak over `Onze Eeuw' en ik denk met veel genoegen terug aan het gesprek dat ik in januari met hem had. Maar in dat gesprek moet een kortsluiting zijn opgetreden.

Ik kan niet gezegd hebben, dat Jean Monnet ,,niet in instituties dacht''. Want sterke, supranationale instituties: Commissie, Parlement en Hof, dat was nu juist de kerngedachte en het volstrekt nieuwe in Monnets visie en in zijn streven naar het verenigd Europa! En dat is ook altijd mijn visie geweest.

In zijn Mémoires heeft Jean Monnet, met wie ik nauw heb samengewerkt, het cruciale belang van sterke instituties uitvoering uiteengezet en toegelicht, maar nergens bondiger dan in deze stelling: ,,Rien ne se fait sans les hommes, rien ne durera sans les institutions''.

    • Oud-Vice President Europese Parlement
    • M. V.D. Goes van Naters