Hotels worden steeds groter

De hotels in Nederland worden steeds groter. Telde een hotel in 1988 gemiddeld nog 21 kamers en 43 bedden, 10 jaar later is dat aantal met bijna 40 procent gestegen. Nu beschikt een hotel over ongeveer 30 kamers, met in totaal 61 slaapplaatsen. De schaalvergroting van de hotellerie heeft in de afgelopen 10 jaar wel geleid tot een afname van het aantal hotels, met 3 procent. Dat blijkt uit cijfers van het bedrijfschap Horeca en Catering. De komende jaren blijven de omzetten naar verwachting licht groeien. In 1998 nam de totale omzet van de Nederlandse hotellerie met meer dan 10 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. De logiesaccommodaties haalden gezamenlijk 5,4 miljard gulden binnen. (ANP)