Herdenking Bijlmerramp

Een paar honderd mensen hebben gisteren de Bijlmervliegramp van zeven jaar geleden herdacht. Th. Meijer, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer, verzekerde de aanwezigen dat de commissieleden kritisch zullen volgen wat er met de aanbevelingen uit de enquête wordt gedaan. (Foto NRC Handelsblad, Maurice Boyer)