Deel ziekenhuizen nog niet klaar voor `2000'

Een deel van de ziekenhuizen, ambulancediensten en rampenorganisaties is nog niet voldoende voorbereid op mogelijke computerstoringen bij de komende jaarwisseling. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft twee ziekenhuizen bij zich ontboden, zeven andere heeft zij schriftelijk gemaand. Zij moeten een extra krachtsinspanning leveren om hun apparatuur millenniumbestendig te maken. In verreweg de meeste gevallen kan de levering van `vitale zorg' rond de jaarwisseling wel worden gegarandeerd.

Dit blijkt uit de rapportage van de Inspectie voor de gezondheidszorg die minister Borst (Volksgezondheid) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gezonden. De rapportage, die de stand van zaken in augustus aangeeft, is voor Borst aanleiding om het Wilhelminaziekenhuis in Assen en Carolus-Liduina-Lindelust in Den Bosch voor een gesprek uit te nodigen omdat grote twijfel bestaat of zij er wel voldoende aan doen om de noodzakelijke zorg te kunnen garanderen.

Borst heeft verder zeven ziekenhuizen schriftelijk gemaand meer haast te maken met het testen van de apparatuur en het opstellen van een noodscenario. Het gaat daarbij om ziekenhuizen in Breda, Den Haag, Deventer, Dirksland, Eindhoven, Rotterdam en Zeist. Ook deze ziekenhuizen zijn door de Inspectie met `slecht' beoordeeld: daarvan verwacht de Inspectie dat ze niet tijdig 'millenniumgereed' zullen zijn. Bij bijna dertig van de in totaal 115 ziekenhuizen heeft de Inspectie `twijfels' over de haalbaarheid.

Daarnaast krijgt een aantal (regionale) centrale ambulanceposten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (die verantwoordelijk zijn voor geneeskundige hulp bij ongelukken en rampen in de regio), een brief van Borst met de aanmaning meer aandacht te besteden aan de mogelijke gevolgen van de komende jaarwisseling. In een groot aantal regio's is op onderdelen een betere aanpak van het millenniumvraagstuk mogelijk, zo concludeert de Inspectie.

De Inspectie heeft in juli en augustus de ziekenhuizen, ambulanceposten en gezondheidsdiensten bezocht. Zij heeft daarbij gekeken in hoeverre deze instellingen de mogelijke problemen met de computerapparatuur systematisch aanpakken en in welke mate de apparatuur is getest. Ook is nagegaan of er extra personeel beschikbaar is rond de jaarwisseling, of noodplannen zijn opgesteld en of de samenwerking in de regio voldoende is geregeld.

In de ziekenhuizen heeft de Inspectie zich geconcentreerd op een aantal vitale afdelingen, zoals de spoedeisende hulp, kinderafdeling (onder meer couveuses), kraamafdeling, hartbewaking en intensive care.