De politie denkt over voldoende mankracht te ...

De politie denkt over voldoende mankracht te beschikken om het voetbaltoernooi Euro 2000 ordelijk te laten verlopen.

Nationaal projectleider politie voor Euro 2000 is de Rotterdamse commissaris Theo Brekelmans. Ruim acht maanden voor de aftrap in Brussel van het voetbaltoernooi geeft hij een oordeel over de stand van zaken.

Hoeveel politie brengt u volgend jaar op de been?

Brekelmans: ,,Over aantallen kunnen we nog niets zeker zeggen, omdat we nog niet weten welke landen zich plaatsen en hoe de loting zal uitvallen. De paring van landen heeft consequenties voor het risico dat een wedstrijd vormt, en de risicoanalyse heeft weer gevolgen voor de inzet van politie.

,,Als uitgangspunt hebben we het theoretische geval genomen dat alle zestien van de eenendertig EK-wedstrijden in Nederland risicowedstrijden zijn. Meestal zet de politie op de dag van zo'n wedstrijd ongeveer achthonderd man in. Daarbij is van belang om te weten dat er tijdens het EK vrijwel geen wedstrijden in Nederland op dezelfde dag zullen worden gespeeld.''

Waar komt al die politie vandaan?

,,De vier speelsteden moeten zelf mankracht opbrengen. Maar je ontkomt er niet aan om ook andere regio's om bijstand te vragen. Dat gaat lukken. Door het beperken van verlof en cursussen, en ook door het verzoek aan alle burgemeesters in Nederland om in de vijf weken rondom het EK geen evenementen te organiseren die veel politie-inzet vergen.''

Beschikt u over voldoende ME'ers voor zo'n evenement?

,,In heel Nederland zijn vijftig pelotons ME van ieder vijftig man. In principe kunnen we dus in extreme situaties veel ME'ers op de been brengen.''

Welke strategie hanteert de politie bij het bejegen van supporters?

,,Je stemt een concept af op het profiel van de deelnemende landen. Met supporters uit Denemarken en Ierland zijn nauwelijks problemen te verwachten. Je kunt dan volstaan met de platte pet en bijdragen aan de sfeer van feest door in dagelijks tenue op te treden. Bij andere wedstrijden zul je ME in moeten zetten. Het schakelmoment waarop je beslist dat je overgaat van platte pet naar ME is cruciaal, dat is ook bij de rellen in Rotterdam in april gebleken. Je moet goed kunnen beoordelen wat de situatie is. Je bent daarbij afhankelijk van de informatie die ter plaatse wordt ingewonnen. Daarbij hopen wij gebruik te maken van de informatie van politiemensen uit het buitenland. Die weten veel over supporters van deelnemende landen. Zij komen met de supporters mee naar het EK.''

Bent u voorstander van het organiseren van feesten om supporters kalm te houden?

,,Evenementen kunnen nooit in plaats komen van politie. Het is complementair. Waar we wel in geloven, zijn evenementen die de verveling tegen kunnen gaan. De doorsnee supporter zoekt gezelligheid, wil iets kunnen drinken in het centrum van de stad. Bij die behoefte kun je aansluiten door muziekfestivals te organiseren. Geen popconcerten, maar Afrikaanse en Caraïbische muziek. Dat is muziek waar de mensen zich prettig bij voelen.''

Wat verwacht u van het preventief oppakken van relschoppers?

,,Ik hoop dat de wet binnenkort door de Kamer komt. Het is van groot belang om in een vroeg stadium vervelende mensen te kunnen isoleren, dat wil zeggen nog voordat ze mensen om zich heen verzamelen met wie ze rottigheid willen uithalen.''