Bijstandsmoeders 2

Het verschil tussen kinderen uit bijstandsgezinnen en kinderen die opgroeien in een gezin met een modaalinkomen of hoger is onvoorstelbaar groot. Wat voor de meeste kinderen in Nederland normaal is: nieuwe kleren, frisdrank, lidmaatschap van een sportclub, muziekles, boeken, een computer, vakantie, educatieve uitstapjes, is voor kinderen met een moeder of vader in de bijstand onbereikbaar. Het enige dat bijstandsouders hun kinderen onbeperkt kunnen geven is liefde, zorg en aandacht.

Het voorstel van het kabinet om alleenstaande bijstandsouders met kinderen onder de 5 jaar te verplichten om te werken vind ik onmenselijk. Het is in het welvarende Nederland niet nodig om deze kinderen, die toch al zo weinig hebben, ook de aandacht van hun moeder of vader af te nemen.

    • S.A. Hiemstra