Arts schrijft onnodig veel recepten uit

Als huisartsen en medisch specialisten zich bij het voorschrijven van cholesterolverlagers aan het afgesproken protocol houden vermindert het gebruik van dit medicijn met 71 procent.

Een besparing met 49 procent is in dat geval te bereiken bij maagmiddelen als maagzuurremmers. Aan beide soorten middelen, die tot de snelstgroeiende in het geneesmiddelenpakket horen, werd vorig jaar zo'n miljard gulden uitgegeven.

Voorzitter H. Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland heeft dit vanmiddag bekendgemaakt op de jaarvergadering van de landelijke apothekersorganisatie KNMP. Hij baseert zich daarbij op een onderzoek, onder leiding van oud-minister H. Wijers, dat de landelijke organisatie van ziekenfondsen en particuliere verzekeraars laat doen naar de kosten en ontwikkelingen bij de geneesmiddelen.

Volgens Wiegel leert het onderzoek ook dat de apotheker in Nederland een relatief dure afleveraar van medicijnen is: de kosten van een apotheek per medicijn bedragen gemiddeld 13,10 gulden. In Denemarken is dat 9,97 gulden, in Duitsland 11,20 gulden en in België 11,70 gulden. Maar ook vergeleken met andere branches zijn de kosten hoog: van een drogist bedragen de gemiddelde afleverkosten 3,58 gulden en van een boekhandel 7,54 gulden.

Het onderzoek van ZN dient mede om na te gaan in hoeverre de zorgverzekeraars zelf een rol kunnen spelen bij de inkoop van geneesmiddelen. Minister Borst (Volksgezondheid) wil de inkoop weghalen bij de apothekers opdat deze zich kunnen concentreren op de zorgverlening. Maar voorzitter M. Hagenzieker van de KNMP waarschuwde in zijn jaarrede voor te hoge verwachtingen. ,,Als de apotheker geen medicijnen meer inkoopt, moet de partij die dit van hem overneemt ook de risico's voor het beheer van de voorraad voor zijn rekening gaan nemen.''

De zorgverzekeraars verwachten overigens wel verantwoordelijk te worden voor de centrale inkoop van de medicijnen, en daarover jaarlijks afspraken maken met de leveranciers. Naar verwachting wordt de inkoop op termijn eenvoudiger als Borst aanbevelingen overneemt van de adviescommissie onder leiding van oud-minister B. de Vries. De commissie stelt onder meer voor om het aantal geneesmiddelen dat wordt vergoed drastisch te beperken. In het vergoedingenpakket zou nog maar plaats zijn voor maximaal tweeduizend medicijnen. Nu worden er vijftienduizend vergoed.