Veel kritiek op VN in Oost-Timor

INTERFET, de vredesmacht van de Verenigde Naties die sinds twee weken bezig is om de orde in Oost-Timor te herstellen, heeft zich vanochtend fel verdedigd tegen toenemende kritiek op de troepen.

Het aantal doden als gevolg van het geweld de afgelopen maand in Oost-Timor lijkt aanzienlijk lager dan de 10.000 slachtoffers die eerder zijn genoemd. De terugkeer van de 230.000 Oost-Timorezen die naar West-Timor waren gevlucht, komt nog deze week op gang.

Bij hun opmars in Oost-Timor zijn de VN-troepen tot dusverre nauwelijks op verzet gestuit, maar de kritiek op hun optreden neemt de afgelopen dagen toe. Indonesische media beschuldigen hen van partijdigheid omdat ze alleen de pro-Indonesische milities zouden ontwapenen, en niet de voorstanders van een onafhankelijk Oost-Timor. Vertegenwoordigers van de Oost-Timorese bevrijdingsbeweging Failintil verwijten de VN-macht dat ze veel te traag en te timide te werk gaat. De Australische commandant van de vredesmacht, generaal-majoor Peter Cosgrove, wuifde die kritiek vanochtend weg. Hij onderstreepte dat zijn troepen bij het ontwapenen geen onderscheid maken tussen de verschillende groepen. Hij zei ook dat een snellere aanpak uit veiligheidsoverwegingen niet verantwoord is.

Cosgrove verklaarde verder dat hij vier Indonesische legerofficieren schriftelijk gesommeerd heeft terug te keren naar Dili, de hoofdstad van Oost-Timor, om mee te werken aan het onderzoek naar de moord op de Nederlandse journalist Sander Thoenes. De verslaggever van de Financial Times en Vrij Nederland werd op 21 september doodgeschoten, kort na de intocht van de vredesmacht.

Hoeveel doden er vorige maand in Oost-Timor zijn gevallen, zal pas blijken als heel het grondgebied door internationale waarnemers is onderzocht. Maar volgens VN-waarnemers lijkt het aantal doden veel kleiner dan was verwacht. Tot dusverre werden minder dan dertig lijken geborgen. Indonesië heeft verhalen over duizenden doden van meet af aan als leugens bestempeld. Volgens Indonesië zijn er niet meer dan 90 doden gevallen. (AP, Reuters)