Schedels van 1,8 miljoen jaar oud gevonden

In Dmanisi, in het zuiden van Georgië, heeft een team van Duitse en Georgische archeologen deze zomer twee menselijke schedels gevonden die voorlopig worden gedateerd op 1,8 miljoen jaar geleden. Als nader onderzoek deze datering bevestigt, leidt deze vondst waarschijnlijk tot bijstelling van de algemeen aangehangen hypothese dat de vroege mensen (Homo erectus) pas rond één miljoen jaar geleden voor het eerst naar gebieden buiten Afrika trokken. Nader onderzoek zal ook moeten uitwijzen of het hier gaat om schedels van Homo erectus, waarvan de oudste Afrikaanse vondsten uit dezelfde tijd stammen, of van een anders mensachtige. De huidige vondst is overigens niet de eerste die de gevestigde theorie aantast van de eerste uittocht circa één miljoen jaar geleden. In Dmanisi werd drie jaar geleden al een menselijke kaak gevonden, eveneens voorlopig gedateerd op 1,8 miljoen jaar geleden. Ook uit Indonesië zijn menselijke resten van vergelijkbare ouderdom bekend.