Schaars blauw

Het is bekend: Rotterdam voert de verkeerde lijstjes aan. Zo heeft de stad de hoogste werkloosheid en de armste bevolking in Nederland. Het politiekorps Rotterdam-Rijnmond staat landelijk eveneens aan de top, met het grootste aantal vacatures. Volgens het Bureau Banenlijn Politie dat een landelijke wervingscampagne voert, heeft het Rotterdamse korps 380 nieuwe agenten en 100 surveillanten nodig. Ter vergelijking: de Amsterdamse politie heeft maar 140 vacatures.

Het gebrek aan mankracht, de daarmee gepaard gaande overbelasting en hoog ziekteverzuim leiden in Rotterdam tot weinig `blauw op straat'. En meer overlast in stadsdelen waar drugdealers actief zijn. Als de overlast en de criminaliteit de spuigaten uitlopen, komt de politie met speciale teams in actie. Speciale teams betekent meestal: tijdelijk versterkt met agenten uit andere districten.

Afgelopen maanden voerden agenten veegacties uit in de Millinxstraat en omgeving. De drugshandel en de overlast van onder meer werkloze Antilliaanse jongeren in deze treurige saneringsbuurt nabij het Zuidplein werd stevig en met succes aangepakt. Premier Wim Kok mocht het enige weken geleden bij een bezoek zelf constateren.

Keerzijde is het zogeheten `waterbed-effect': De opgejaagde drugsdealers en de verslaafden wijken uit naar andere stadsdelen. In de deelgemeente Delfshaven is de situatie volgens verontruste bewoners al weer bijna even slecht als enkele jaren geleden, ook al zijn tientallen beruchte drugspanden gesloten. Op straten als de Mathenesserweg, Mathenesserdijk, Schiedamseweg en Spanjaardstraat wordt openlijk gehandeld in harddrugs en in portieken wordt volop gebruikt.

Sinds drie maanden zijn ook dealers neergestreken in drie panden in de Saftlevenbuurt, enkele straten tussen Rochussenstraat en Nieuwe Binnenweg, waar de drugsoverlast enkele jaren geleden uitgebannen leek. Na inbraken in zijn bloemenwinkel en een vechtpartij met junks hing Geer Pouls van bloemenwinkel Brutto Gusto aan de Nieuwe Binnenweg grote biljetten op met de tekst `Stop de overlast in het Saftlevenkwartier'. Een hangt er bij Top Score, het schoonmaakbedrijf van drugsgebruikers dat geleid wordt door Nora Storm van de Junkiebond, die 's nachts slecht slaapt van het lawaai op straat.

Evenals in Delfshaven (bureau Marconiplein) is de politie in het centrum (bureau Eendrachtsplein) onderbezet. Soms zijn er 's nachts maar negen agenten inzetbaar in een district dat tot de zwaarste van Rotterdam behoort.

Net zoals de bewoners van de Millinxbuurt, Spangen en Delfshaven gaan de bewoners van het Saftlevenkwartier actie voeren. Burgemeester Opstelten krijgt een uitnodiging een stevig eisenpakket in ontvangst te nemen. In de stad van de verkeerde lijstjes moeten wijken, buurten en bewoners met elkaar concurreren om de verdeling van een schaars goed: de (normale) inzet van politie.

    • Jan Gerritsen