PvdA'er Wolf weg om zaak Ceteco

J. Wolf, gedeputeerde voor de PvdA in het college van Zuid-Holland, is vanmorgen opgestapt naar aanleiding van de Ceteco-affaire.,,In de beeldspraak over de trap van verantwoordelijkheden beschouw ik mezelf als een hoge trede'', aldus Wolf. ,,Die trap moet helemaal schoon, van boven naar beneden, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid moet memen.''

Wolf stapt op nadat de commissie-Van Dijk vrijdag een rapport publiceerde over de Ceteco-affaire. Afgelopen zomer werd duidelijk dat Zuid-Holland op grote schaal bankiert. Dat kwam aan het licht nadat de beursgenoteerde onderneming Ceteco in surseance van betaling was geraakt.

De commissie-Van Dijk stelt dat het college van Gedeputeerde Staten in zijn geheel verantwoordelijk is, maar ook dat een bijzondere verantwoordelijkheid ligt bij de portefeuillehouder Financiën. Deze, G. Brouwer (PvdA), heeft inmiddels de politiek verlaten. Van het vorige college zitten naast Wolf nog in het college: Leemhuis-Stout en de gedeputeerde J. Heijkoop (CDA).

Volgens de commissie-Van Dijk hebben GS in 1995 een ondeugdelijk besluit genomen te gaan bankieren. Het besluit is democratisch ontoelaatbaar omdat het Provinciale Staten buitenspel zette. Wolf noemde de conclusies van Van Dijk over de betrouwbaarheid van de overheid ,,doorslaggevend''. Ook het ,,afbrokkelende vertrouwen van mijn partij'' heeft een rol gespeeld.

Wolf heeft ook kritiek op de commissie. Noch hijzelf, noch gedeputeerde Heijkoop (CDA), die beiden zitting hadden in het vorige college, is door Van Dijk gehoord. ,,Onzorgvuldig en onfatsoenlijk'', aldus Wolf.

Heijkoop ,,respecteert, maar betreurt'' het besluit van zijn PvdA-collega. ,,Ik vind het jammer dat hij het debat met Provinciale Staten niet afwacht. Daar moeten we verantwoording afleggen.''