Personalia

Dr. A. Plasschaert is de nieuwe voorzitter van de rooms-katholieke mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax (gerechtigheid en vrede). Hij volgt dr. H. van Munster op, die de functie sinds 1990 heeft vervuld. Plasschaert (1942) is sinds 1976 hoogleraar restauratieve tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1990 tot 1994 was hij daar rector magnificus. Hij is verder voorzitter van de Stichting Edward Schillebeeckx.