Onthoofding gaat niet door

Een Saoediër die voor moord ter dood was veroordeeld, is enkele minuten voor zijn onthoofding gered door een pardon van de twee zoons van zijn slachtoffer. Dat heeft de Saoedische krant Al-Iqtissadiah zaterdag gemeld. Krachtens het islamitische recht dat in het koninkrijk van toepassing is, heeft de familie van een slachtoffer te allen tijde het recht om het leven van de moordenaar te sparen – of juist zijn terechtstelling te eisen. Toen de terdoodveroordeelde, Mohammad bin Abdullah al-Haji, vrijdag door zijn bewakers het Al-Najjarplein in de stad Abha werd opgeleid, waar de terechtstelling zou plaatshebben, gingen Mufrih en Abdullah bin Ayid naar hem toe en vroegen hem: ,,Had u de bedoeling onze vader te doden?'' Toen Haji zwoer dat de dood van hun vader een ongeluk was, besloten ze zijn leven te sparen. Verscheidene mensen in de menigte die op het plein was samengestroomd om van de onthoofding getuige te zijn, vielen flauw, aldus de krant. (AP)

De koning en zijn broers zeiden niets over mogelijke veranderingen, waarvan iedereen weet dat ze onvermijdelijk zijn. Want het Luilekkerland van goed betaalde banen waarin niet gewerkt hoeft te worden, en van sociale voorzieningen waarvoor niet betaald hoeft te worden, komt nu aan zijn eind. Het koningshuis kan, gezien de gezakte olieprijs, die heerlijkheden niet langer verstrekken aan al zijn gehoorzame en dankbare onderdanen, die met jaarlijks 3,7 procent in aantal groeien.