Mens & Bedrijf

E.H. Smid, directeur Eehaes Participaties, C. Knol, bestuursvoorzitter Geveke, en J.M.L. van Engelen, hoogleraar business development aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn benoemd als commissaris van automatiseerder Amis Holding.