Mens & Bedrijf

K. van der Molen is benoemd tot directeur van de SNS bank Groninger-Friesland-Drenthe. Hij was directeur van de onlangs met de SNS bank gefuseerde Samenwerkende Groninger Bondsspaarbanken Groep. Van der Molen volgt W. Reker op, die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding.