Mens & Bedrijf

E.W. Koning is benoemd tot lid van de directie van verzekeraar Aegon Nederland. Hij volgt E.C. Lekkerkerker op die is teruggetreden. Koning is momenteel directeur van Beleggingen Aegon Nederland. T.E.M.J. Bouts is benoemd tot voorzitter van het managementteam van de business unit Aegon particulieren. Hij vervult die functie naast zijn lidmaatschap van de directie van Aegon Nederland.