Kamerlid PvdA: Voorbereiding op EK2000 niet goed

Het Tweede-Kamerlid B. Middel (PvdA) maakt zich zorgen over de voorbereiding van het EK 2000, het voetbaltoernooi dat volgend jaar in acht Nederlandse en Belgische steden wordt gespeeld. Volgens Middel werken instanties langs elkaar heen en ontbreekt een duidelijke centrale regie. Binnenlandse Zaken wijst de kritiek van de hand.

Het PvdA-Kamerlid Middel zegt het ,,heel vreemd'' te vinden dat vanuit de overheid twee projectteams aan de voorbereiding van het EK werken, namelijk op Binnenlandse zaken en op Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Middel: ,,Jan en Alleman bemoeit zich met de organisatie, maar niemand weet wat de ander doet. Over negen maanden is het EK al voorbij. Nu moet iemand de regie oppakken. Of minister Peper als de coördinerende minister er te weinig aan doet, weet ik niet, maar in elk geval is hij te weinig zichtbaar.''

Volgens het departement van Binnenlandse Zaken missen de uitspraken van Middel iedere grond. Directeur Willem Sloots van het projectteam EK 2000 van het ministerie wijst op het bestaan van een bestuurlijke regiegroep waarin vijf bewindslieden zitting hebben. Behalve voorzitter Peper zijn dat de ministers Korthals en Netelenbos, alsmede de staatssecretarissen Vliegenthart en Ybema. Onder deze regiegroep werkt een ambtelijke EK-groep waarin ook de vier Nederlandse speelsteden en de politie zijn vertegenwoordigd. Deze ambtelijke groep heeft bovendien regelmatig overleg met de Belgen.

Volgens het Kamerlid Middel zijn veel stadions nog niet orde, onder meer door het ontbreken van voldoende vluchtwegen. Het aantal stewards, die supporters in de stadions begeleiden, laat volgens hem te wensen over. Ook zijn volgens Middel te weinig hulpverleningsdiensten beschikbaar in geval van calamiteiten, en heeft de politie te weinig communicatieapparatuur. Verder vindt Middel dat er haast moet worden gemaakt met het indienen van de wet die het mogelijk maakt bekende voetbalvandalen preventief aan te houden en tijdens een wedstrijd vast te houden. Ook deze kritiek wijst Binnenlandse Zaken van de hand. ,,Als de stadions niet veilig zouden zijn, zou je de huidige voetbalcompetitie wel kunnen opheffen,'' zegt projectdirecteur Sloot.