Dijken in gevaar na zware regen

In het tuindergebied in het Westland dreigden vanmiddag op verschillende de dijken door te breken. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft vanmorgen de hoogste alarmfase af voor het gebied afgekondigd.

De afgelopen 24 uur is er op sommige plaatsen meer dan 100 millimeter regen gevallen. Volgens K. Verbeek, plaatsvervangend waarnemend Dijkgraaf van Delfland, zijn alle beschikbare pompen en mankrachten ingezet om overstromingen tegen te gaan. ,,Er viel vanmorgen zoveel regen dat nood dreigt'', aldus Verbeek.

Onder meer bij 's-Gravenzande en De Lier zijn noodpompen en zandzakken uitgedeeld om kassen en woningen te beschermen tegen het opkomende water. Bij Naaldwijk is een gat in een dijk gegraven zodat een deel van het water of kan vloeien naar een stuk grasland. Daarmee kan volgens het Hoogheemraadschap de druk op de dijk worden afgenomen.

De tuinders in het gebied verkeerden vanmorgen in een panieksituatie, zo bevestigt voorzitter K. Duijvestijn van de tuindersbond WLTO-Westland. De bond vreest een herhaling van vorig jaar september. Toen zijn vele kassen in het Westland onder water gelopen. De overheid keerde daarvoor ruim 20 miljoen gulden schadevergoeding uit. Aan het begin van de middag was in het Westland nog geen sprake van daadwerkelijke overstromingen.

Volgens Verbeek kunnen noodsituaties door overmatige regenval alleen worden voorkomen ,,als het hele gebied op de schop gaat''. ,,Maar daar zijn honderden miljoenen guldens voor nodig. Voorlopig zal daar dus geen sprake van zijn'', aldus Verbeek.

Het ministerie van Justitie aan de Schedeldoekshaven in Den Haag moest vanmorgen worden ontruimd omdat een kelderverdieping is ondergelopen. Daardoor dreigde kortsluiting te ontstaan in de centrale computer. Circa zevenhonderd ambtenaren zijn naar huis gestuurd.

De hevige regenval zorgde vanmorgen ook voor chaos en drukte tijdens de ochtendspits. Er ontstonden zestig files met een totale lengte van 440 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag was de file vanmorgen het langst met 34 kilometer. Er waren vanmorgen ruim 45 ongevallen.

De meeste betroffen kleine kettingbotsingen waarbij twee tot drie auto's betrokken waren. De schade beperkte zich voornamelijk tot blik, aldus de Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Een woordvoerder wijt het grote aantal ongevallen vooral aan de regen. ,,We hebben zulk mooi weer gehad. Mensen moeten blijkbaar weer wennen.''