Bureaucratie beginnende ondernemers

Steeds meer mensen willen niet voor een baas werken, maar zelfstandig ondernemer worden. Ze storten zich daardoor niet alleen in een onzeker avontuur op de vrije markt, maar begeven zich ook in het mijnenveld van de bureaucratie. De beginnende zelfstandigen lopen het risico dat achteraf hun status van ondernemer teniet wordt gedaan, met alle vervelende financiële en administratieve gevolgen vandien.

Het ministerie van Economische Zaken vindt dat hier een serieuze drempel ligt om zelf een onderneming te beginnen. Het ministerie heeft de belastingdeskundige prof. dr. Leo Stevens bereid gevonden op te treden als mijnenveger in de bureaucratie. Kern van het probleem is dat verschillende instanties het begrip ondernemer heel anders uitleggen. Dat leidt tot rechtsongelijkheid. EZ wil deze winter nog een rapport met een eenduidige definitie van het begrip ondernemer. Alle instanties moeten die definitie dan gaan hanteren. (ANP)