BLAD MET GEZAG

Op 7 september 1929, zeven weken voor de grote crash op Wall Street, verscheen het eerste nummer van een nieuw zakenblad: Business Week. Het kwam met een waarschuwing voor een `onafwendbare bijstelling' (inevitable readjustment) in de economie en kondigde tegelijk aan niet alleen de feiten te zullen weergeven, maar deze ook van duiding te zullen voorzien. Het blad zou geen specifieke groepen dienen, maar optreden als `liaison-agent', die `de bankier zou vertellen wat er in de textiel-industrie gebeurt en vice versa'. In 1964 zou oud-uitgever en hoofdredacteur Elliot V. Bell de redactie nog op het hart hebben gedrukt `eerlijk en accuraat' verslag te leggen van `nieuwe, uiterst onplezierige ontwikkelingen voor de zakenwereld zonder lezers te vervreemden of de integriteit aan te tasten'. Dat zou gelukt zijn, bijvoorbeeld in een verhaal over `de arbeidersbeweging, dat van beide kanten respect afdwong'.

Business Week drukt deze woorden nog eens af op in een speciale bijlage met oude omslagen waarmee het deze week ter ere van zijn zeventigste verjaardag komt. De woorden van Elliot V. Bell maken duidelijk dat de redactie bang is dat het blad uitsluitend wordt gezien als een kapitalistisch bolwerk, dat vooral schrijft voor en over de ondernemer en de rest van de wereld (politiek, cultuur) buitensluit. De selectie van omslagen voor het jubileumnummer moet laten zien dat het blad in de geschiedenis niet alleen oog had voor economische dieptepunten of doorbraken, maar het lot van de wereld als geheel naar zich toe trok met verhalen over vrouwenarbeid, de opkomst van televisie, de geallieerde leiders van de Tweede Wereldoorlog, Kennedy, de val van het communisme, Tiger Woods.

Het blijven incidenten, deze algemene verhalen. Business Week is geen The Economist. Het blad schrijft vooral voor en over de ondernemer en moet dat vooral blijven doen, en vooral ook in dezelfde saaie stijl: paar feiten, beetje duiding, hier en daar een kort citaat van een of andere onbekende belanghebbende. Het mooiste van Business Week is dat het onvervalst Amerikaans is en daarmee een authentieke inspiratiebron voor de ware kapitalist, de motor van de wereldeconomie.

(Tekst Z.C.A. Luyendijk)

    • Z.C.A. Luyendijk