Van Aartsen

Ik was blij met de column van Elsbeth Etty (Z 11 sept.), want ik was diep geschokt over opmerkingen van Minister van Aartsen met betrekking tot Oost-Timor en de media. Men kan vaststellen dat het Nederlandse buitenlandse beleid in deze weergaloos hypocriet is, maar om vervolgens media en publieke opinie de schuld te geven van het creëren van een `hype' ligt ver buiten mijn bevattingsvermogen. Mijn gedachten zijn deze dagen steeds geweest bij Minka Nijhuis, verslaggeefster van Trouw, die als een van de weinigen haar werk doet onder de tragische omstandigheden in Dili. Het is dankzij rapportages van zulke verslaggevers dat er nu nog misschien iets gebeurd om het leed van de Oost Timorezen te 'verzachten'. Het waren ook verslaggevers als Nijhuis die nog enige bescherming hebben geboden aan de bevolking, daar waar de 'internationale gemeenschap' hierin verzaakte. De minister zou er trots op moeten zijn dat Nederland zulke moedige verslaggevers kent.

    • Mirjam van Reisen