Teleurstelling

Prof.dr. N. Roymans zou graag een grotere financiële armslag hebben om nog enkele tientallen boerderijen van de Bataafse nederzettingen bij Tiel te onderzoeken. Kosten, afhankelijk van de uitvoering: tussen 1 en 4 miljoen gulden. Dat komt dan bovenop de 1,6 miljoen die al aan het onderzoek is uitgegeven, bijeengebracht door provincie en gemeente en aangevuld met een eenmalige rijksbijdrage.

Provincies en gemeenten komen in geval van een belangrijke vindplaats voor onoverkomelijke kosten te staan. Dat geldt ook voor uitbreidingswijk Passewaaij. Enigszins hoopvol werd daarom op 13 september uitgekeken naar het werkbezoek van staatssecretaris Van der Ploeg. Die hoop bleek niet gerechtvaardigd. Van de Ploegs reactie op de vraag of voor de Bataafse vindplaats meer geld beschikbaar kon worden gesteld luidde dat een aanvraag kon worden ingediend om te putten uit de nationale pot van 2,75 miljoen. De rijksoverheid stelt dat bedrag beschikbaar voor archeologisch onderzoek in zogeheten niet-VINEX locaties.