Starters zorgen voor meer faillissementen

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn 2933 faillissementen uitgesproken en 4103 schuldsaneringen. Dat is maar liefst 75 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het plan van het kabinet de vestigingseisen voor startende ondernemers te schrappen, zorgt voor een enorme toename van het aantal faillissementen en schuldsaneringen.

Het financieel onderzoeksbureau Graydon in Amsterdam, dat deze cijfers heeft berekend, zegt dat veel startende ondernemers alvast hun geluk beproeven, vooruitlopend op het vervallen van de vestigingseisen. De Economische Controle Dienst (ECD) knijpt volgens onderzoeker R. Blom bij veel startende ondernemingen die niet aan de vestigingseisen voldoen een oogje dicht, omdat die regels binnenkort toch niet meer gelden.

Nu moeten ondernemers nog voldoen aan een aantal eisen voordat zij een eigen bedrijf mogen beginnen. Wie een winkel wil openen, moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een middenstandsdiploma. Het kabinet wil het beginnende ondernemers vanaf 2001 echter een stuk makkelijker maken.

In totaal zullen dit jaar zo'n 50.000 gelukzoekers met een eigen bedrijf beginnen, vermoedt Blom. Veel van de startende bedrijven redden het echter niet: ,,Vooral in sectoren waarin je gemakkelijk begint, zoals het winkelbedrijf en de adviesbranche, storten starters zich zonder opleiding, ervaring en goede voorbereiding op de markt'', constateert Blom. ,,Dat breekt hen uiteindelijk op.''

Naar schatting kostten de faillissementen tot nu toe bijna 25.000 mensen hun baan. De totale schade bedraagt tegen de 3 miljard.