Rusland in de etalage

Het artikel 'Rusland in de etalage' (Z 4 sept.) noopt ook tot enige correcties. Onze klanten zijn nog altijd vooral slavisten en Oost-Europakenners, journalisten en anderen, naast een groeiend aantal `nieuwe' Russen (Pegasus is nu eenmaal ook de enige specialist in Russisch). Het artikel schetst deze `nieuwe' Russen als vaak van een niet zo fraai allooi en slechts belang stellend in lifestyle-bladen en ontspanningslectuur. Wij betreuren die schets van ons publiek, omdat die niet klopt met de werkelijkheid. Onze Russische klanten zijn gemiddeld net zo fatsoenlijk en divers als Nederlandse boekenlezers.

Het is ook jammer dat het artikel een mythe in stand houdt die strijdig is met de waarheid. Pegasus is namelijk niet pas veranderd in de negentiger jaren, toen de CPN werd opgeheven en de Sovjet-Unie ineenstortte. Eind jaren zeventig werd het beleid gericht op ontideologisering van het bedrijf. Begin 1984 werd een geheel nieuwe moderne boekhandel geopend. Op de slavische afdeling kwamen eindelijk ook de boeken van Russische dissidenten te liggen: geen ideologische screening meer. CPN-lidmaatschap was als criterium voor medewerkers afgeschaft. Alle winkelchefs bijvoorbeeld sedert 1983 hadden met de CPN ook niets te maken en dat gold de meeste andere medewerkers.

Dat de winkel begin jaren negentig verhuisde van Leidsestraat naar Singel (hoezo B-locatie?) en een gespecialiseerde boekhandel voor slavistiek en Oost-Europa werd, had uitsluitend te maken met een verslechterende kosten/opbrengsten verhouding, nadat de komst van een mega-boekhandel op het Koningsplein een voor ons als - toen nog - algemene boekhandel te grote concurrentie opleverde.

Pegasus is al veel langer veranderd dan gesuggereerd. En we zijn nu dus ongetwijfeld ook een etalage van Rusland, maar niet als een windvaan. We hebben al bijna twintig jaar een door niemand van buitenaf gedicteerd beleid en dat is: het bieden van een goed, breed en actueel aanbod voor onze klantenkring. Zoals iedere boekhandel.

    • Wim Bosch
    • Joop Ijisberg
    • Boekhandel Pegasus