Restauratie

– In een atelier in Rijswijk werkt een restaurateur aan het schilderij `Allegorie op het huwelijk van Frederik Hendrik met Amalia van Solms' van de zeventiende eeuwse schilder Gerard Honthorst. Het doek is afkomstig uit de Oranjezaal van paleis Huis ten Bosch – het toenmalige zomerverblijf van de stadhouder en zijn echtgenote – en is eigendom van koningin Beatrix. (Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold)