Pleidooi Kok Derde Wereld

Internationale instellingen als de Verenigde Naties, het IMF en de Wereldbank moeten zorgen voor een betere mondiale ordening, die ontwikkelingslanden voldoende bescherming biedt tegen willekeur en instabiliteit.

Dit heeft premier Kok vandaag gezegd in het Tropenmuseum in Amsterdam op de conferentie `Vijftig jaar ontwikkelingshulp, van weldadigheid naar noodzaak', waar een halve eeuw Nederlandse ontwikkelingshulp officieel werd gevierd.

In de ontwikkelingslanden zelf vereist armoedebestrijding een geïntegreerde economische, sociale en ecologische aanpak, aldus Kok, reden waarom Nederland het vereiste van goed beleid en goed bestuur zo benadrukt. Maar ook de donorlanden dienen hun ontwikkelingsbeleid beter te coördineren, zei Kok.

Als voorbeeld noemde hij de Nederlandse hulp aan de zuivelindustrie in Tanzania, die ernstige concurrentie kent door de invoer van ,,zwaar gesubsidieerd'' Europees melkpoeder.

Kok riep op tot goed politiek leiderschap, dat in de strijd tegen de armoede zowel in de Derde Wereld als internationaal ,,onontbeerlijk'' is. ,,Tegenover de aandacht voor de te sterk toegenomen economische vervlechting en de kansen die dat biedt, staat nog steeds onvoldoende aandacht voor internationale ongelijkheid en de gevolgen daarvan'', zei hij.