Pensioenfondsen

Zoals in de krant van 18 september stond te lezen heeft de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen gepleit voor een millenniumcadeau van tweeduizend gulden voor iedereen die een uitkering uit een pensioenfonds ontvangt. Voor velen een aanlokkelijke gedachte. Desalniettemin vindt de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (VB) het millenniumcadeau een voorstel dat op de lange termijn gepensioneerden meer kwaad dan goed doet.

De Bond gaat namelijk uit van het gegeven dat er bij pensioenfondsen sprake is van `overwinsten'. Pensioenfondsen hebben geen winstdoelstelling en kunnen dus geen `winst' of `overwinst' maken. Pensioenfondsen zijn opgericht om het aanvullend pensioen van werknemers te beheren en uit te betalen als zij pensioengerechtigd worden.

Dat kunnen zij echter alleen blijven garanderen indien zij zorgvuldig met de bij hen ingelegde gelden omgaan. Dit betekent buffers aanleggen voor de verre toekomst. Ook het beleggen in aandelen, wat op de lange termijn meer rendement oplevert, dwingt tot extra buffers om de grotere risico's op te kunnen vangen. Met andere woorden, het vermogen of zo u wilt het geld en de reserves van pensioenfondsen worden ingezet voor huidige en toekomstige pensioengerechtigden.

De leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking is zodanig dat in de volgende eeuw steeds meer mensen een pensioen zullen genieten. Deze pensioenen zullen voor een groot deel worden betaald uit de kassen van de pensioenfondsen.

De NBP zich moeten realiseren dat het zinnetje `Rendementen behaald in het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst', ook van toepassing is op de gelden die voor hun leden worden ingelegd. Kennelijk kijkt de bond op dit moment naar de goede resultaten die de fondsen nu behalen op de beleggersmarkt en denken zij een smakelijke hap van de bij het artikel geplaatste rijpe appel te kunnen nemen. Maar wie op de lange termijn een appeltje voor de dorst heeft, is beter af.

    • Frans Prins