Notaris mag niet samen met accountant

Notarissen mogen voorlopig nog niet samenwerken met andere beroepsgroepen dan advocaten en fiscaal-juristen. Dat stelt staatssecretaris Cohen (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsman is niet principieel tegen zo'n samenwerkingsverband – het gaat daarbij met name om accountants – maar hij vindt het onverantwoord die nu toe te staan, terwijl tussen de beroepsgroepen geen overeenstemming bestaat over de voorwaarden die aan samenwerking moeten worden gesteld. Cohen hecht groot belang aan die voorwaarden, omdat die de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de notaris moeten waarborgen.

Bovendien wil Cohen voorlopig even pas op de plaats maken, omdat de gisteren in werking getreden nieuwe Notariswet de beroepsgroep al confronteert met een groot aantal vernieuwingen. Verder is het volgens de bewindsman niet duidelijk hoe de Europese rechter denkt over dergelijke vormen van samenwerking. Ook is nog niet duidelijk hoe het oordeel in andere landen – vooral de Angelsaksische – is over samenwerking van beroepsgroepen die een eigen en mogelijk met elkaar strijdige beroepsethiek hebben.

Vrije beroepsbeoefenaren zijn diegenen die een aantal bij wet bepaalde beroepen uitoefenen, waarin zij als particulier ondernemer taken met een publiek belang uitvoeren. Daarbij valt dus behalve aan notarissen te denken aan advocaten die het publieke belang van toegang tot het recht moeten garanderen. Het geldt ook voor accountants die controlerende taken tegenover ondernemingen hebben. De bijzondere positie van deze beroepsbeoefenaren geeft hen een aantal rechten (zoals het verschoningsrecht) en plichten (zoals het beroepsgeheim).

In zijn brief aan de Tweede Kamer stelt Cohen met nadruk geen principiële bezwaren te hebben. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft die wel. Volgens Cohen kleven er inderdaad risico's aan samenwerkingsverbanden, maar die zijn `in beginsel overkomelijk'.

De gisteren in werking getreden nieuwe Notariswet beoogt de concurrentie op prijs en kwaliteit onder notarissen te bevorderen. De prijsverschillen kunnen naar verwachting van het ministerie van Justitie gaan oplopen tot honderden guldens per akte.