Moderne prikklok voor scholieren

Klasseboeken en presentielijsten: binnenkort zijn ze verleden tijd. Tenminste als het aan het Nedap ligt. Het Groenlose bedrijf heeft een chipkaart ontwikkeld waarmee de aanwezigheid van leerlingen tijdens de les automatisch kan worden geregistreerd. Over twee weken begint het Graafschapcollege in Doetinchem met een proef met het systeem.

Met de uitvinding speelt Nedap in op het Plan van aanpak voortijdige schoolverlaters van minister Hermans (Onderwijs). Hierin staat dat ROC's (de voormalige MBO-scholen) verplicht zijn ook de aanwezigheid te registreren van leerlingen die buiten de leerplicht vallen. Als een leerling spijbelt, dan moeten gemeenten vervolgens proberen de leerling terug op school te krijgen.

Het registratiesysteem is een elektronische versie van de prikklok. Door hun kaart voor een kastje in het schoollokaal te houden melden de leerlingen zich. Het kastje stuurt de gegevens vervolgens naar een centrale computer.

Volgens Nedap is het ook mogelijk om voor het systeem de kaarten van de Stichting Studentenchipkaart te gebruiken, een systeem van de Informatiebeheergroep in Groningen.