Meeste internetgebruikers in Scandinavië

Scandinavië telt verhoudingsgewijs de meeste gebruikers van Internet. Recordhouders zijn de Finnen. Bijna een kwart van hen maakt geregeld gebruik van het medium, zo blijkt uit een peiling begin vorig jaar van de Amerikaanse Computer Industry Almanac. Naast Finland kennen nog tien landen een bevolking waarvan meer dan 10 procent regelmatig op Internet verkeert. Volgend jaar zullen dat naar schatting 25 landen zijn.

Het aantal Internetgebruikers groeit sterk. Lag hun totaal eind 1996 nog op 61 miljoen, in 1998 waren dat er 90 miljoen meer. Van de 150 miljoen Internetgebruikers woont de helft in de Verenigde Staten. Naar verwachting zal het mondiale cijfer in 2001 op 327 miljoen gebruikers liggen, en rond 2005 op 720 miljoen.

De Internethausse treft ook Nederland, niet in de laatste plaats door de opkomst van `gratis' Internet. Begin 1998 gebruikten iets minder dan anderhalf miljoen Nederlanders Internet, nu zijn het er bijna twee miljoen. De Computer Industry Almanac voorspelt dat Nederland eind 2000 ruim vijf miljoen Internetgebruikers telt.

    • Tijn Kramer