MAASPLASSEN -

Provinciale Staten van Limburg zullen akkoord gaan met de koop van achthonderd hectaren van het in totaal drieduizend hectare grote gebied de Maasplassen van het bedrijf Aqua Terra. Dat bleek gisteren tijdens de vergadering van de Statencommissie voor verkeer en waterstaat. Het plassengebied wordt voor tien miljoen gulden gekocht om voor hetzelfde bedrag te worden doorverkocht aan de Vereniging Natuurmonumenten. De nieuwe eigenaar zal de plassen vrij toegankelijk maken voor het publiek. Aqua Terra kocht het Maasplassengebied in 1986 van de provincie Limburg voor een bedrag van 6,5 miljoen gulden.