Kankerpatiënt eist via rechter recht op leven

Een tachtigjarige kankerpatiënt in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) eist via de rechter dat het ziekenhuis ,,alles op alles zet'' om hem in leven te houden.

De dochter van de patiënt spant namens haar vader een kort geding aan dat dinsdag dient voor de president van de rechtbank in Utrecht. Het is de eerste keer dat een rechter wordt gevraagd in een dergelijke kwestie een oordeel te vellen. Volgens de dochter wordt haar vader intensieve medische behandeling onthouden. De artsen stellen zich volgens haar ten onrechte op het standpunt dat die behandeling medisch zinloos is.

De patiënt werd in juli geopereerd aan een tumor in zijn darmen. Kort na de operatie traden complicaties op, waarna hij werd opgenomen op de afdeling intensive care. Het ziekenhuis heeft hem onlangs overgebracht naar de afdeling medium care.

Volgens de dochter van de patiënt hebben de artsen toen meegedeeld dat haar vader, mocht hij weer een inzinking krijgen, niet opnieuw intensieve verzorging krijgt. ,,Ze willen hem niet meer beademen, niet meer dialyseren en ook niet meer reanimeren. En hij mag niet meer terug naar de intensive care.''

Volgens de patiënt schendt het ziekenhuis gemaakte afspraken. Voorafgaand aan de operatie heeft hij schriftelijk verklaard dat hij wil dat het ziekenhuis in geval van complicaties alles doet om zijn leven te behouden.

Mocht hij overlijden voordat de rechter uitspraak heeft gedaan, dan zal de Amsterdamse advocate B. Kramer het ziekenhuis aansprakelijk stellen. Het UMCU laat weten ,,om redenen van privacy'' geen commentaar te geven.

Volgens de internationale medische richtlijnen hebben artsen ,,een zwaarwegende plicht het verzoek om levensverlengende behandeling van wilsbekwame patiënten te respecteren.'' In de richtijnen van het UMCU zelf staat een vergelijkbaar artikel.

Advocaat en hoogleraar gezondheidsrecht aan de Vrije Universiteit J. Hubben spreekt van een unieke zaak. Hij vergelijkt het geschil met de zaak `Baby-Jeremy' die in 1991 speelde. Jeremy kwam ernstig gehandicapt ter wereld en kon niet op eigen kracht in leven blijven. Zijn ouders eisten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht dat het de baby zou blijven beademen. Hubben: ,,De artsen vonden het medisch zinloos. De rechter gaf de artsen gelijk.''

OMGEKEERD: pagina 3

    • Rinskje Koelewijn