Kaart Utrecht

Bij het zetten van de kaart Utrecht in 2010 na uitvoering Utrecht Centrum Project (in de krant van vrijdag 1 oktober, pagina 2) is de kleur weggevallen, waardoor er geen onderscheid meer te zien is tussen groenstroken en water, alsmede tussen voetgangersgebied en bestaande wegen.