In religieuze extase naar het einde

De Israelische autoriteiten vrezen dat christelijke fundamentalisten tegen de eeuwwisseling de komst van de Messias willen versnellen door gewelddaden in Jeruzalem.

Een kronkelende dorpsweg vol gaten, langs veel Palestijnse nieuwbouw, leidt in El-Eizariya naar huizen waar christelijke fundamentalisten met het mystieke millennium in zicht wachten op het ,,grote wonder''. Het tegen Jeruzalem aanleunende Palestijnse dorp ligt in het Olijfberggebied. Volgens Bijbelse profetieën zal Jezus zich daar na onvoorstelbare rampspoed openbaren en terugkeren om duizend jaar in rechtvaardigheid en vrede over de wereld te heersen. ,,Het tijdstip (van de wederkomst van Jezus) nadert'', zegt Raymond Bennett, een vooraanstaand lid van `Het huis van David', een kleine zwarte Amerikaanse fundamentalistische sekte die in El-Eizariya een groot huis heeft gehuurd.

De Israelische militaire autoriteiten zijn om veiligheidsredenen nog even achterdochtig als drie jaar geleden toen `broeder Raymond' hier met vrouw en kinderen en een aantal volgelingen opdook. Zij vrezen dat in extase geraakte christelijke fundamentalisten de voorspelde rampspoed met geweld in Jeruzalem willen afdwingen om de komst van de Messias te versnellen. Vernietiging van de Koepel van de Rots en Al-Aqsa moskeeën op de Tempelberg staat volgens professor David Katz als katalysator van dit apocalyptisch gebeuren hoog op de agenda van extreem-fundamentalistische christelijke sekten. Professor Katz doceert christendom aan de universiteit van Tel Aviv.

`Broeder Raymond' laat doorschemeren dat de Israeliërs `Het huis van David' in het vizier houden. ,,Ik ben regelmatig in contact met Israelische militaire autoriteiten. Ze vertellen me over christelijke groepen die met geweld de aanzet willen geven tot de vervulling van de Bijbelse profetieën. Iedere nieuwe groep christenen die hier komt, wordt door de Israelische militairen flink aan de tand gevoeld'', zegt hij.

Raymond vermoedt dat ook de FBI in het spel is, en professor Katz bevestigt dat. Katz onthult dat de Israelische politie een speciale eenheid heeft gevormd die moet zien uit te vinden wie van de miljoenen pelgrims die in het millennium naar het `Heilige land' komen, als gevaarlijk moeten worden bestempeld en dus de toegang tot Israel moet worden geweigerd. Deze speciale politie-eenheid heeft van hem college christendom gekregen om haar bijzonder moeilijke taak zo effectief mogelijk te kunnen uitvoeren.

,,We zitten op een kruitvat'', zegt Raymond Bennett. ,,De burgeroorlog (rampspoed) kan beginnen met de verwoesting van de Omar-moskee (de Koepel van de Rots)''. Maar naar zijn zeggen heeft `Het huis van David' geen geweld in het millennium in Jeruzalem in de zin om de rampspoed uit te lokken.

Dr Richard Booker van de `Sounds of the Trumpet, inc' uit Houston in Texas windt zich op over de vraag of hij tijdens een voordracht onder de titel `profetieeën en huidige gebeurtenissen' in Jeruzalem indirect niet aanzette tot vernietiging van de moskeeën op de Tempelberg. Hij hield zijn voordracht deze week in het kader van een door de Christelijke Ambassade in Jeruzalem – een overkoepeld orgaan van fundamentalistisch christelijke denominaties – georganiseerd internationaal congres waaraan circa 5.000 gelovigen uit veel landen deelnamen.

,,De Koepel van de Rots is in 691 door de heerser in Syrië niet voor religieuze doeleinden maar om politieke redenen gebouwd'', predikte dr Booker. ,,Deze heerser wilde verhinderen dat zijn onderdanen naar Mekka zouden gaan en daar aan zijn controle zouden ontsnappen. Dus was Jeruzalem nooit belangrijk voor de Arabieren'', concludeerde hij. ,,Weten jullie dat Jeruzalem meer dan 800 maal voorkomt in de Bijbel en niet eenmaal in de Koran?'' Dr Booker vervolgde de logica van zijn argument dat de Koepel van de Rots in Jeruzalem voor de islam geen religieuze betekenis heeft met de voorspelling dat ,,de politieke omstandigheden dusdanig in de wereld zullen veranderen dat het joodse volk zijn Tempel kan herbouwen''. Hoe – dat wil hij na afloop van zijn voordracht niet vertellen. ,,Maar ik weet het wel'', zegt hij grijnzend. Verongelijkt verwerpt hij de gedachte dat zijn manier van spreken christenen die zich onder de mantel van de Christelijke Ambassade scharen kan aanzetten om de daad bij het woord te voegen.

Broeder David, die zich een `wedergeboren christen' noemt en zijn naaste medewerkster Sharon, beiden uit de VS, hebben ook woningen gehuurd in El-Eizariya. Beiden zien in dat ,,gestoorde geesten'' wel door de meeste extreme interpretatie van sommige profetieën uit balans kunnen worden gebracht en in religieuze extase de weg naar geweld kunnen inslaan. Evenals Raymond Bennett en dr Booker leggen zij de stichting van de staat Israel in 1948, Israels zege in 1967 en daaropvolgende hernieuwde joodse heerschappij over Jeruzalem, de joodse massa-immigratie naar Israel, de Golfoorlog en de recente aardbevingen in Turkije, Griekenland en Taiwan uit als vaste bakens op de weg van de ,,wederkomst van de Heer''.

,,Een aardbeving in Israel zal de religieuze extase over de wederkomst van Jezus naar een nieuw hoogtepunt opzwepen'', zegt professor Katz. ,,Hoe meer aardbevingen des te beter.'' Broeder David ziet in de snelle toename van het aantal aardbevingen, waarvan hij een statistiek bijhoudt, de hand van God. ,,Mijn geloof wordt er door verdiept'', zegt hij. ,,Ik zal getuige zijn van de tweede komst van de Heer'', valt Sharon bij.

De Messiaanse verwachtingen en daarbij aansluitende verlangen naar de herbouw van de tempel zijn in extremistische joodse kringen in Jeruzalem ook buitengewoon hoog gespannen, en professor Katz waarschuwt dan ook voor een fundamentalistisch christelijk-joodse samenzwering tegen de moskeeën op de Tempelberg. ,,Er zijn al contacten'', zegt hij.

Samen met de FBI heeft de Israelische politie vorig jaar een tiental leden van de sekte van de `Bezorgde christenen' uit Denver in Israel onderschept. Deze fundamentalisten maakten zich op om op de grens van het millennium, op 31 december 1999, collectief zelfmoord te plegen in Jeruzalem. ,,Alle verdachte fundamentalistische denominaties in de VS worden scherp in de gaten gehouden'', zegt Katz. ,,Als plotseling een kleine groep fundamentalisten verdwijnt, worden er via Internet of door berichten in de lokale pers altijd wel sporen achtergelaten. Zo werd ook de groep uit Denver achterhaald.''

    • Salomon Bouman