Hoofdartikel

De jongste Eurotop in Parijs heeft een voor Nederland nadelige beslissing opgeleverd: de EU is niet bereid Nederland aan te sluiten op het Europese hoge-snelheidsnet. De argumentatie berust op het afnemend belang van de haven van Rotterdam (ten gunste van Antwerpen) en van luchthaven Schiphol.

Inderdaad is de omvang van deze havens de afgelopen 20 tot 25 jaar verminderd, niettemin vormen ze nog steeds een substantieel deel van de Europese im- en export.

Maar naar verluidt is dit besluit eerder een reactie van de EU-top op de weigering van ons land om mee te werken aan het uitbaggeren van de Westerschelde en de verwijdering van wrakken aldaar. Een en ander doet – ook in onze krant – de discussie herleven: was het besluit in de jaren vijftig om uit de EU te stappen verstandig? Daarbij wordt onder meer gewezen op de nog steeds sterk vervuilde Rijn en Maas (een bedreiging voor onze drinkwatervoorziening), op de strengere milieunormen van de EU (het mestoverschot is bijvoorbeeld in de rest van Europa beheersbaar gebleken), op onze technische achterstand met betrekking tot atoomenergie en ruimtevaart (onze industrie heeft enige achterstand) op de zwakkere concurrentiepositie van land- en tuinbouwproducten (Nederland produceert veel, echter van slechte kwaliteit, tegen een te hoge prijs en met te veel subsidie).

Die benadering is echter eenzijdig.

Ons land wordt veel bespaard aan onderling Europees gekrakeel over quota, normeringen, wetgevingen, zinloze verkiezingen, muntunie e.d.. Ons poldermodel garandeert nog immer een redelijk bloeiende economie. Onze banden met landen als Zwitserland, VS, China en Japan, bieden uitstekende mogelijkheden met betrekking tot handel en geldverkeer. Nog steeds behoort de gulden samen met de dollar, de yen en de Zwitserse frank tot de sterkste munten ter wereld. Nog altijd behoort Nederland in de wereld tot de grote investeerders. En de vestiging van een groot aantal Amerikaanse en Japanse multinationals in ons land hebben we goeddeels te danken aan de bijzondere positie van ons land in Europa.

Dankzij de handhaving van onze douane aan de grens, blijft – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland – de toevloed van buitenlanders en drugstoeristen binnen de perken. Ons liberale drugsbeleid staat Europees weliswaar ter discussie, maar de middelen ontbreken nu eenmaal om ons tot een ander beleid te dwingen.

Maar de belangrijkste reden om vooralsnog niet tot de EU toe te treden, is het onvolwassen karakter van deze samenwerking. Daarbij valt met name het zwakke democratische gehalte op, de onevenredig grote ambtelijke moloch en de nogal gewaagde muntunie.

Sinds de invoering van de Euro is de gulden al een kwartje meer waard geworden.Nog even en dan is op de Euro-markt de gulden een daalder waard.

    • Sieds van der Ploeg. Utrecht