Hof annuleert bezuiniging Brazilië

Het zou de grootste, en ook de meest rechtvaardige bezuiniging aller tijden worden. Voor het eerst zouden de dik betaalde Braziliaanse ambtenaren iets gaan bijdragen aan hun eigen al even dikke- pensioenen (gemiddeld 7000 gulden schoon per maand).

Het regeringsplan om een nieuwe premieheffing in te voeren op de ambtenarensalarissen en -pensioenen zou de Braziliaanse regering een besparing opleveren van 4,3 miljard gulden per jaar. Precies het bedrag aan extra bezuinigingen dat begin dit jaar met het IMF was afgesproken als voorwaarde voor de grootste lening die het IMF ooit aan een land heeft toegekend.

Donderdagnacht veegde het Braziliaanse Hooggerechtshof echter de hele bezuiniging met een pennespreek van de baan. De tien rechters bepaalden dat de premieheffing `ongrondwettelijk' was. Op pensioenen mag geen premie worden geheven, bepaalde het Hof. En wat betreft de actieven: ook het heffen van de nieuwe premies is tegen de grondwet.

Nu zit de regering van president Cardoso zit met de handen in het haar. Tegen de uitspraak van het Hooggerechtshof bestaat geen beroepsmogelijkheid. De bezuigingsafspraken met het IMF zijn echter bindend. ,,De hele samenleving draait op voor de privileges van een groepje ambtenaren dat toch al tot het bestverdienende deel der natie behoort'', vatte staatssecretaris Aloyso Nunes de regeringswoede samen. In een reactie daalden de effectenbeurzen in Sao Paulo en Rio de Janeiro met bijna 3 procent.

    • Marjon van Royen