Euthanasie 2

Collega C. Theeuwes, is van mening dat ten aanzien van euthanasie de wil van de dementerende belangrijker is dan de wilsverklaring afgelegd door dezelfde persoon toen deze nog goed bij zinnen was. Dit tart elke juridische zorgvuldigheid. Juist wanneer het proces van dementie begonnen is, wordt het voor de arts veel moeilijker om de wil van de patiënt te wegen wanneer deze om euthanasie verzoekt.

Theeuwes vindt de wil van de betrokkene – de demente patiënt – op het moment zelf belangrijker. Maar wie eens een mens met mogelijkheden en onmogelijkheden was, kan verschralen tot een stumper, tot een wrak.

Ik adviseer allen die deze levensfase niet willen ondergaan een verklaring op te stellen naar het model van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie en deze te verstrekken aan de notaris, de huisarts, de behandelend specialist en de administratief/medisch directeur van het lokale/regionale ziekenhuis.

Van groot belang is deze verklaring enige malen opnieuw te dateren en te ondertekenen, bijvoorbeeld aanvankelijk om het halfjaar, daarna enige malen jaarlijks. Deze herhaling geeft weer dat het verzoek niet maar een bevlieging is, gedaan tijdens een sombere bui, maar consistent is. Wanneer deze verklaring voor collega Theeuwes en medestanders onvoldoende blijkt om aan uw verzoek – gedaan bij uw volle verstand en in alle gemoedsrust – gehoor te geven, dan zou een procedure voor het regionaal medisch tuchtcollege, aanhangig gemaakt door een door u in de verklaring genoemde persoon (familielid, vriend/vriendin) aanbeveling verdienen.