EU-NL

Hoe zou Nederland eraan toe zijn zonder lidmaatschap van de Europese Unie? Dat was de vraag die NRC Handelsblad op 11 september aan zijn lezers stelde naar aanleiding van het aantreden van de nieuwe Europese Commissie.

Er kwamen 65 antwoorden binnen van studenten en bejaarden, burgers met een buitenlandse buurman, lezers die ergernissen over Europa of juist over Nederland kwijt wilden, en abonnees die zich domweg geïnspireerd voelden door de oproep.

Hun antwoorden vormden soms een uitlaatklep voor ongeremd anti-Europeanisme maar ook Euro-enthousiasme. De ingezonden mijmeringen weerspiegelen de ambivalenties die een modernistisch project als de EU met zijn grootschaligheid, rationalistisch bestuur en materialistische benadering (subsidies) van sociale vraagstukken met zich meebrengt. Waardering van de gegroeide welvaart en de totstandgebrachte vrede worden afgewisseld door hunkeringen naar culturele eigenheid en gevoelens van vervreemding.

De hierbij afgedrukte bijdragen werden geselecteerd aan de hand van twee criteria. Op de eerste had de inzender invloed, op de tweede niet. De eerste betreft eisen als: leesbaarheid, originaliteit, breedte van de invalshoek en - niet te vergeten: werd de gestelde vraag eigenlijk wel beantwoord?

De tweede is er één van afwisseling; bijeengenomen moeten de op deze pagina afgedrukte reacties variatie bieden, zowel naar vorm als naar inhoud.