Classici 2

Als oud-gymnasiast en theoloog, die zich in zijn studietijd ook nog heeft beziggehouden met het patristisch Latijn, geef ik ook het vak `Latijn' op de VWO-afdeling van een brede scholengemeenschap.

Voordeel: ik sta al sinds 1968 voor de klas, ik ken het onderwijssysteem door en door, ik ken de leerlingen al vanuit de brugklas (waar ik ze het vak `godsdienst' gaf) en ik kan (mede door mijn vele reizen naar de Grieks-Romeinse wereld) een bijdrage leveren aan dat gedeelte van het vak `Latijn' dat gewijd is aan de Romeinse cultuurgeschiedenis.

Want men realisere zich, een moderne onderwijsmethode als `Via Nova' is voor de ene helft gewijd aan de taal `Latijn' en voor de andere helft aan de geschiedenis en cultuur van het Oude Rome.

Nadeel: ik heb geen klassieke talen gestudeerd.

Maar: ik kan mijn lessen thuis (grondig) voorbereiden en mij zelf thuis in mijn studeerkamer uitgebreid verdiepen in de Romeinse cultuur. Het geven van het vak `Latijn' stimuleerde mij Tacitus en Vergilius weer ter hand te nemen en mij in het leven van Augustus en het werk van Cicero te verdiepen.

Bijkomend voordeel: de alzo door mij verworven kennis kan ik doorgeven aan die leerlingen op mijn school die geen `Latijn' in hun vakkenpakket hebben, maar van mij wel het vak `Godsdienst' onderwezen krijgen. De uitstraling van het vak `Latijn' is daardoor groter geworden.

De Romeinse cultuur blijft zodoende niet beperkt tot een `klassieke' elite op een midelbare school.

Naar ik aanneem zal het elders ook zo gaan, en dat is een voordeel bij een terecht gesignaleerd nadeel.

    • Drs. Th.A. Fafié