Classici 1

In NRC Handelsblad van 22 september werd aandacht besteed aan het nijpende tekort aan leraren Latijn en Grieks ten behoeve van categorale gymnasia en gymnasiumafdelingen van scholengemeenschappen.

De oorzaak van de gehele problematiek ligt echter merkwaardig genoeg bij de gymnasiale instellingen zelf.

Toen ik in de jaren zeventig het gymnasium B doorliep deed je tot en met de vierde klas nog beide klassieke talen, Latijn én Grieks. Tegenwoordig is het aan het Erasmus Gymnasium in Rotterdam zelfs voor gymnasium-A-leerlingen onmogelijk voor Latijn én Grieks allebei de lessen te volgen. Ook rector Werdekker heeft liever dat ze wiskunde en economie doen.

Wie derhalve classicus wil worden, met kennis van beide klassieke talen, moet dus een flinke hindernis overwinnen. Het spreekt voor zich dat mensen die aangetoond hebben dat te kunnen, geen genoegen hoeven te nemen met een baan in het onderwijs.

    • A. Keultjes