Chardzjiëv

In de inleiding bij het artikel Eindeloos touwtrekken (in het Cultureel Supplement van vrijdag 10 september, pagina 32) over de kunstcollectie van wijlen Nikolaj Chardzjiëv wordt gezegd dat een deel van de verzameling `frauduleus werd verkocht'. In het artikel zelf wordt gemeld dat de beheerder van de collectie, mr. C.M.R. Privé, werken met een totale waarde van 30 miljoen gulden heeft verkocht. De specifieke beschuldiging van `fraude' vindt geen steun in het thans beschikbare feitenmateriaal. Een door Privé doorgevoerde wijziging van de statuten van de Stichting Khardjiev-Tschaga gaf hem formeel het recht de kunstwerken uit de collectie te verkopen, zoals het artikel ook meldt.