`Buitengewoon hard' rapport over provincie

Premier Kok vindt dat de commissie-Van Dijk een ,,buitengewoon hard'' rapport heeft geschreven over de bankierspraktijken van de provincie Zuid-Holland. Dit rapport is gisteren openbaar gemaakt.

Volgens Kok is er sprake van een ,,zeer ernstig te nemen rapport'', zo zei hij gisteren op zijn wekelijkse persconferentie na afloop van het kabinetsberaad. De premier onthield zich van een oordeel welke conclusies aan het rapport moeten worden verbonden. Hij vindt dat in eerste instantie een zaak van provinciale staten van Zuid-Holland. Minister Peper (Binnenlandse Zaken) treft in zijn ogen geen blaam. Provinciale staten spreken komende woensdag over het rapport; de Tweede Kamer debatteert later met Peper over de rol van Binnenlandse Zaken in de Ceteco-affaire.

Kok noemde het ernstig dat de provincie Zuid-Holland de besluitvorming over het bankieren in feite in het geheim heeft genomen en dat de provincie het ministerie van Binnenlandse Zaken later niet adequaat heeft geïnformeerd. Kok deelt de opvatting van minister Peper dat zijn departement door de provincie ,,op het verkeerde been'' is gezet.

Kok maakt zich er wel zorgen over dat de bankierspraktijken van de provincie bij de burger twijfel over de kwaliteit van het openbaar bestuur oproept. Hij ziet de Zuidhollandse affaire vooralsnog als ,,een incident'' en benadrukte dat bij het overgrote deel van provincies en gemeenten deze handelswijze niet aan de orde is.

Tweede-Kamerleden toonden zich eveneens verontrust over het bankieren van de provincie Zuid-Holland, maar vinden het tegelijk een zaak van provinciale staten welke gevolgen het rapport van de commissie-Van Dijk voor het provinciaal bestuur van Zuid-Holland moet krijgen.

Tweede-Kamerid Scheltema (D66) noemde het tegenover het ANP ,,onvergeeflijk'' wat er in Zuid-Holland is gebeurd. ,,Dit is het ergste wat een politiek bestuur kan overkomen.'' De politieke gevolgen zijn volgens Scheltema een zaak van de provincie. Dat vinden ook CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer, PvdA-Kamerlid Noorman en VVD-Kamerlid Luchtenveld. De Hoop Scheffer meent dat het ,,schokkende'' rapport het vertrouwen in politiek en bestuur schaadt.