Bonus op minder energie

Het energieverbruik van de gemiddelde Nederlander is de afgelopen veertig jaar verdrievoudigd. De overheid trekt met premies ten strijde.

,,Dag mevrouwtje. U heeft problemen?

,,Nogal, ja

,,Wat voor problemen?''

,,Tochtproblemen. Ik waai weg!''

Energieconsulent John Geldorp strijkt bedachtzaam langs het raamkozijn van het kleine, muffige slaapvertrek.

,,Heeft u kit tussen de kieren gedaan?''

De cliënte knikt.

,,Plakstrips?''

,,Wel twintig, het helpt geen zier.''

,,Dan moet u contact opnemen met uw woningbouwvereniging. Dit kan natuurlijk niet.''

In rap tempo beent Geldorp door de driekamerwoning van de platinablonde Amsterdamse.

,,Gebruikt u die halogeenlamp vaak?''

,,Ja, mooi hè? Voor 39 gulden bij de Gamma gekocht.''

Hij schudt zijn hoofd. ,,Goedkoop is duurkoop. Dit is een stroomvreter eerste klas.''

,,Maar er zit een dimmer op'', protesteert zij.

,,Ja. En? Een dimmer verbruikt net zo veel energie als drie televisies. Wat dacht u van een spaarlamp? Tachtig procent besparing, op jaarbasis.''

John Geldorp is consulent van het Energiebesparingsteam (kortweg: E-team), dat onderdeel uitmaakt van het energiebedrijf Noord-West. Hij zoekt zijn cliënten – gemiddeld zeven per dag – thuis op en bestookt ze met adviezen over verantwoord isoleren, verlichten en verwarmen. Ook maakt hij ze bekend met subsidiemogelijkheden. Een zinvolle bezigheid, want ,,Nederlanders gaan slecht om met energie''.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wees er onlangs in haar `Milieubalans 99' op dat het energieverbruik van de gemiddelde Nederlander de afgelopen veertig jaar maar liefst verdrievoudigd is, ondanks tal van besparende maatregelen. De onstuimige groei is vooral toe te schrijven aan de groeiende consumptie, in het bijzonder van elektronische (luxe) apparaten (vaatwassers, whirlpools, magnetrons, waterbedden, airco's en solaria's), auto's en vliegreizen. Het toenemend energieverbruik resulteerde in 1998 in een elf procent hogere uitstoot van kooldioxide (CO2) dan het jaar ervoor. En dat terwijl Nederland op grond van het verdrag van Kyoto juist verplicht is de uitstoot van CO2 en vijf minder belangrijke gassen in twintig jaar tijd terug te brengen tot zes procent beneden het niveau van het ijkjaar 1990. Heeft energievoorlichting nog wel zin in tijden van economische voorspoed, vraagt de sceptische eco-watcher zich af. ,,Alleen als het gepaard gaat met stringente overheidsmaatregelen'', meent Van Geldorp.

Wanneer alles volgens plan verloopt gaat op 1 november een nieuwe regeling van kracht die het energiegebruik – en daarmee de uitstoot van kooldioxide - aanzienlijk moet terugdringen. Dankzij de zogenoemde Energiepremie hebben alle huishoudens die in de toekomst een energiezuinig apparaat aanschaffen, of energiebesparende maatregelen treffen, recht op een premie. Wie een nieuwe, energiezuinige vaatwasser koopt kan rekenen op een korting van zo'n 100 gulden op het aankoopbedrag; een zuinige wasdroger moet een premie van 350 gulden opleveren. Het aanbrengen van spouwmuurisolatie levert een besparing van ongeveer 10 gulden op, een extra zuinige verwarming 500 gulden. Bij aankoop van een apparaat met een A-label – een door de Europese Unie voorgeschreven etikettering – krijgt de klant een speciaal formulier dat hij, samen met het aankoopbewijs, opstuurt naar zijn energiebedrijf. Dat zorgt voor de afhandeling van de Energiepremie.

De Energiepremie zal worden gekoppeld aan het Energie Prestatie Advies (EPA), een van overheidswege gestimuleerde maatregel om de woningbouw van voor 1996 energiezuiniger te maken. Woningbeheerders en woningeigenaren die hun vloeren, dak of muren willen laten isoleren, of een HR-ketel willen laten plaatsen, kunnen advies inwinnen bij een EPA-adviseur. De adviseur doet een aantal energiebesparende maatregelen aan de hand en berekent welk bedrag de cliënt ermee bespaart. Als de woningeigenaar of woningbeheerder de suggesties van de adviseur opvolgt, krijgt hij een bonus op het bedrag dat vergoed wordt in de Energiepremie. In dat geval is ook het advies van de EPA-adviseur gratis. Zullen de maatregelen effect sorteren? John Geldorp is ervan overtuigd. ,,De Nederlander wordt pas echt energiebewust als hij het in zijn portemonnee voelt.''

Informatie E-team: tel (0800) 022 88 08; informatie Energie Prestatie Advies: NOVEM, tel (030) 239 34 93; informatie regeling Energiepremie: tel (0800) 00 73.

    • Danielle Pinedo