Australië vreest vuurvliegjes

Australische autoriteiten vrezen voor gevaarlijke planten, insecten en andere ziekte-overbrengers, nu vliegtuigen af en aan vliegen naar Oost-Timor. Vooral de zaden van bepaalde onkruidsoorten die veel in Oost-Timor voorkomen zouden een bedreiging kunnen vormen voor natuurparken in Australië, waar het klimaat vergelijkbaar is met dat op Oost-Timor. Aan schoenzolen en op de bodem van vliegtuigen zijn al veel zaden aangetroffen. Ook bestaat grote angst voor de papaja vuurvlieg, die zeer schadelijk is voor de fruitteelt, en voor bepaalde soorten slangen. De quarantaine-dienst van Noord-Australië heeft rondom het vliegveld van Darwin maatregelen genomen tegen ongewenste plant- en diersoorten. (AP)